Yellow » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Als je het hebt over een verwaarloosd kind, dan kan dat van alles betekenen. Al snel heb je het dan over te weinig voeding, aandacht of verzorging. Wat betekent het voor een kind om te weinig aandacht…

Mag een vrouw spreken in de gemeente/kerk?

Er is al veel geschreven, gezegd en geargumenteerd over de vrouw in de gemeente (kerk). Niet allen door mannen, maar ook door de vrouwen zelf. Mag een vrouw spreken in de diensten of moet ze zwijgen?…

Sinti en Roma zigeuners

Al eeuwen lang wonen er zigeuners in Europa. In sommige landen is dit al heel lang een historisch feit, maar wel een minderheid vormen. In Duitsland wonen zo'n 70.000 Sinti en Roma al zo'n 600 jaar. N…

Het Bijbelboek de brief aan de Hebreeën

De brief aan de Hebreeën is een bijzonder bijbelboek. Er ontbreekt een begroeting aan het begin en de naam van de schrijver wordt niet genoemd. Toch was dat wel de gewoonte in die tijd. Ook wordt er g…

Zwarte pedagogie, autoritaire opvoeding

Zwarte pedagogie is de term, die gebruikt wordt door pedagogen en psychologen om de autoritaire manier van opvoeden uit de 19e eeuw 20e eeuw en de gevolgen ervan, onder woorden te brengen. Het is een…

Seksueel misbruik: als man/jongen misbruikt door een vrouw

Dat er mannen zijn, die kinderen seksueel misbruiken is algemeen bekend en aanvaard. Maar dat er ook vrouwen zijn, die jongens seksueel misbruiken wordt niet algemeen aanvaard. Het bestaan van vrouwel…

De chinese dwergkwartel

De chinese dwergkwartels zijn de kleinste hoendersoort , verwant aan fazanten en de kip. Ze komen oorspronkelijk uit China, maar er zijn ook soorten bekend, die leven in Indonesië en Australië.Hun nat…

Geschiedenis van de trolleybus in Arnhem

Arnhem is de enige stad in Nederland waar men de trolleybus kan kiezen als men zich met het openbaar vervoer wil verplaatsen. Tevens heeft Arnhem een van de grootste trolleynetwerken van West-Europa.H…

De gevolgen van sexueel misbruik

Sexueel misbruik is een misdrijf. Zo wordt het omschreven in de wet. Toch is het iets, dat jarenlang kan gebeuren, zonder, dat de omgeving ook maar enig idee heeft. En komt het aan het licht, dan is e…

De Thora, de tien geboden, de gemeente en de christen

In een groot aantal kerken worden in de morgendienst nog steeds de tien geboden voorgelezen. Dit roept de vraag op of christenen zich nog steeds moeten houden aan de tien geboden en wellicht ook nog a…