Yellow » Mens en Samenleving
Yellow: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 24 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

ADHD, sociaal onwenselijk gedrag?

De Belgische hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe heeft een boek geschreven: Het einde van de psychotherapie. In dat boek vraagt hij zich af of we alle psychische problemen kunnen oplossen me… Psychologie, 14-09-2009

De Thora, de tien geboden, de gemeente en de christen

In een groot aantal kerken worden in de morgendienst nog steeds de tien geboden voorgelezen. Dit roept de vraag op of christenen zich nog steeds moeten houden aan de tien geboden en wellicht ook nog a… Religie, 09-12-2008

De tien geboden, de thora en de traditie

Opmerkelijk is dat in het Nederlands spraakgebruik het woord Farizeeër dezelfde betekenis heeft als huichelaar. Waar komt dat vandaan? De oorsprong van de bij ons ingebrande gedachte dat een huichelaa… Religie, 17-12-2008
Een kind in een pleeggezin

Een kind in een pleeggezin

Als een kind niet meer bij zijn ouders kan wonen, wordt het vaak in een pleeggezin geplaatst. Een pleeggezin is meestal het beste alternatief. Het kind komt dan in een gezin,die er op voorbereid is om… Sociaal, Pleegzorg, 25-10-2008

Gebaren en cultuurverschillen

Betekenen schudden of knikken met het hoofd overal ter wereld hetzelfde? Nee, gebaren en handgebaren verschillen van cultuur tot cultuur. Het kan zelfs zo zijn, dat hetzelfde gebaar in de ene cultuur… Diversen, 14-05-2009

Helen Suzman, strijdster tegen apartheid

Helen Suzman overleed 1 januari 2009, op 91 jarige leeftijd. Ze was bekend om haar eenzame strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. In de jaren '60 en '70 was ze het enige parlementslid van de Progre… Internationaal, 06-01-2009

Het belang van spelen bij kinderen

Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Spelen is… Pedagogiek, 30-11-2008

Het beschermen van onze kinderen

Iedereen leest het wel eens in de krant en het is vaak nieuws op de TV: Kinderen worden mishandeld, ontvoerd en vermoord. Soms misbruikt een ouder al jaren zijn kind. Dan komt de vraag in je op: Wat k… Sociaal, 17-11-2008

Het Bijbelboek de brief aan de Hebreeën

De brief aan de Hebreeën is een bijzonder bijbelboek. Er ontbreekt een begroeting aan het begin en de naam van de schrijver wordt niet genoemd. Toch was dat wel de gewoonte in die tijd. Ook wordt er g… Religie, 26-09-2008
Het kerkgenootschap het Leger des Heils

Het kerkgenootschap het Leger des Heils

In 1865 stichtten William en Catherine Booth in de Londense achterbuurten een zendingspost: the Christian Mission. De armen en alcoholisten kunnen er terecht voor Soep, Zeep en het Evangelie. Een paar… Religie, 29-10-2008
Schrijf mee!