Yellow » Specials » Pleegzorg
Yellow: Informatie van A tot Z

Wat kom je tegen als je pleegouder wordt

Wat kom je tegen als je pleegouder wordt Het kan zijn, dat kinderen voor korte of langere tijd niet meer bij hun ouders kunnen wonen en ondergebracht worden bij pleegouders.In Nederland zijn dat zo'n 20.000 kinderen. Ongeveer de helft daarvan woont in leefgroepen of kindertehuizen en de andere helft woont in een pleeggezin. Pleegouders worden door de pleegzorginstelling goed voorbereid op de komst van deze kinderen, want doordat deze kinderen meestal veel hebben meegemaakt, zal dat zijn weerslag vinden in het gedrag van zo'n kind.

Pleegouders

Als een ouderpaar of alleenstaande zich opgeeft bij de pleegzorginstantie wordt gekeken naar de mogelijkheden van de aspirant pleegouders en de gezinssituatie waarin zij zich bevinden. Van groot belang is, dat men nuchter en verstandig kan omgaan met problemen en nieuwe situaties, geduld moet hebben en een flexibele instelling. Vanzelfsprekend moet je van kinderen houden en het leuk vinden om hen op te voeden en te begeleiden naar zelfstandigheid.
Het is van groot belang voor een pleegkind om in een rustige en vooral stabiele omgeving te komen. In het leven van de pleegouders moeten niet al te snel grote veranderingen op komst zijn, zoals een verhuizing of zwangerschap.
Je moet er de tijd voor nemen om het kind zich te laten thuis voelen en te laten wennen aan zijn nieuwe gezin, aan de uitgesproken regels, maar ook aan de niet uitgesproken gezinsgewoontes.
Tijdens de periode, dat het kind in het gezin is, krijgen de pleegouders begeleiding van een maatschappelijk werker van de pleegzorginstelling.

Wat kan men tegenkomen als pleegouder?

Hoewel je op heel veel zaken wordt voorbereid door de voorbereidingscursus en de gesprekken, wil ik in dezr special enkele onderwerpen belichten, die van belang kunnen zijn.

Een kind in een pleeggezin

Wat is het voor een kind om uit huis gehaald te worden en zomaar bij een vreemde vader en moeder te gaan wonen. Het kind heeft veel meegemaakt, maar is niet anders gewend. Hoe interpreteer je als pleegouder het gedrag van het kind en hoe ga je er mee om. Weet je genoeg van de achtergrond van het kind en besef je hoe verwarrend dit allemaal voor het kind is?

Kan een kind zich hechten in een pleeggezin?

De meeste pleegkinderen hebben in de eerste veel meegemaakt, dat niet goed voor hen was. Veel kinderen zijn verwaarloosd door hun ouders. Ze hebben niet gehad waar ze behoefte aan hadden, zoals voeding, warmte en aandacht. Dit geeft onveilige gevoelens en op die manier wordt de band tussen het kind en zijn ouders niet goed gevormd. Het kind gaat zich niet goed hechten aan de ouders. In het pleeggezin heeft men te maken met kinderen, die angstig gehecht zijn of in ieder geval grote moeite hebben om volwassenen te vertrouwen.

Loyaliteit in het pleeggezin

Als pleegouder zul je al snel merken, dat je pleegkind bijzonder loyaal blijft aan zijn eigen ouders. Soms hebben deze kinderen het erg moeilijk met het feit, dat er anderen zijn die de rol van ouders hebben. Voor de band, die pleegouders willen opbouwen met het kind is het van groot belang, dat de eigen ouders er mogen zijn in het leven van het kind. Praat positief over hen en sta positief achter een bezoek aan ouders. Zodat het kind weet, dat hij aanvaard wordt en mag zijn wie hij is: kind van zijn ouders.

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Identeteit ontwikkelen betekent: zelf iemand worden met al je kwaliteiten en mogelijkheden. Voor een kind, dat verwaarloosd wordt en niet de mogelijkheid krijgt om een emotionele band met de ouders te ontwikkelen en zich daardoor veilig te voelen is het moeilijk om de wereld en zichzelf te gaan ontdekken. Alles om hen heen wordt als bedreigend ervaren. Veel pleegkinderen missen die basisveiligheid en hebben daardoor weinig eigenheid, ze wachten af.

De gevolgen van sexueel misbruik

Een van de moeilijkste dingen voor pleegouders is de ontdekking, dat je pleegkind sexueel misbruikt is. Soms weet je dit al van te voren en kun je je erop instellen. Er veel over lezen of een extra cursus volgen, maar vooral veel geduld met je pleegkind opbrengen, is het beste. Sexueel misbruik is een drama met grote gevolgen op alle gebieden. Veiligheid bieden is het eerste wat er gedaan moet worden.Verder moet de pleegouder goed beseffen, dat het kind, ondanks alle narigheid en angst, loyaal zal blijven aan de ouders, ook als hij/zij door hen misbruikt is.

Omdat ik zelf met al deze onderwerpen te maken heb gehad in de 17 jaar, dat ik pleegouder ben, vind ik het belangrijk hierover te schrijven, mensen voor te bereiden, maar vooral toch te stimuleren pleegouder te worden, omdat ieder kind het waard is, dat iemand zich voor hem inzet.
Een kind in een pleeggezin

Een kind in een pleeggezin

Als een kind niet meer bij zijn ouders kan wonen, wordt het vaak in een pleeggezin geplaatst. Een pleeggezin is meestal het beste alternatief. Het kind komt dan in een gezin,die er op voorbereid is om…

Kan een kind zich hechten in een pleeggezin?

Ouders kunnen op verschillende manieren met hun kinderen omgaan. Meestal leidt dit tot een band met het kind, het kind kan zich hechten aan de ouders. In een pleeggezin komen vaak kinderen, die door a…

Loyaliteit in het pleeggezin

Als mens heb je de mogelijkheid loyaal te zijn. Aan je vrienden, je groep, je werkgever of je buren. Maar een hele bijzondere vorm van loyaliteit is wel, die van een kind aan zijn ouders. Ook al wordt…
Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Als je het hebt over een verwaarloosd kind, dan kan dat van alles betekenen. Al snel heb je het dan over te weinig voeding, aandacht of verzorging. Wat betekent het voor een kind om te weinig aandacht…

De gevolgen van sexueel misbruik

Sexueel misbruik is een misdrijf. Zo wordt het omschreven in de wet. Toch is het iets, dat jarenlang kan gebeuren, zonder, dat de omgeving ook maar enig idee heeft. En komt het aan het licht, dan is e…
Gepubliceerd door Yellow op 05-11-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!