Yellow » Populaire artikelen
Yellow: Informatie van A tot Z

Populaire artikelen van Yellow

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Emotionele verwaarlozing en identiteitsontwikkeling

Als je het hebt over een verwaarloosd kind, dan kan dat van alles betekenen. Al snel heb je het dan over te weinig voeding, aandacht of verzorging. Wat betekent het voor een kind om te weinig aandacht… Mens en Gezondheid / Kinderen, Pleegzorg, 23-10-2008

De gevolgen van sexueel misbruik

Sexueel misbruik is een misdrijf. Zo wordt het omschreven in de wet. Toch is het iets, dat jarenlang kan gebeuren, zonder, dat de omgeving ook maar enig idee heeft. En komt het aan het licht, dan is e… Mens en Gezondheid / Kinderen, Pleegzorg, 02-11-2008
Kinderen en trauma

Kinderen en trauma

Veel kinderen leven in benarde thuissituaties en worden weggehaald, omdat het niet verantwoord is om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan… Mens en Gezondheid / Kinderen, 18-11-2008

Het belang van spelen bij kinderen

Het spelen van kinderen is niet iets wat toevallig gebeurt. Ook is het niet bedoeld als invulling van hun vrije tijd. Het hoort bij ieder kind en komt ook voor bij alle kinderen ter wereld. Spelen is… Mens en Samenleving / Pedagogiek, 30-11-2008

Gebaren en cultuurverschillen

Betekenen schudden of knikken met het hoofd overal ter wereld hetzelfde? Nee, gebaren en handgebaren verschillen van cultuur tot cultuur. Het kan zelfs zo zijn, dat hetzelfde gebaar in de ene cultuur… Mens en Samenleving / Diversen, 14-05-2009

Muziek in het Leger des Heils

Als men het over het Leger des Heils heeft, denkt men direct aan brassbands en koren. Toen eind 19e eeuw het Leger des Heils ontstond was dit er nog niet. Alles was nog in ontwikkeling en de meeste ev… Mens en Samenleving / Religie, 09-11-2008

Hulpverlening van het Leger des Heils, dak- en thuislozen

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie, waarbij geloven wordt omgezet in doen. Vanuit het geloof wil men er zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Een onderdeel van hun werk is… Mens en Samenleving / Sociaal, 29-10-2008

Mag een vrouw spreken in de gemeente/kerk?

Er is al veel geschreven, gezegd en geargumenteerd over de vrouw in de gemeente (kerk). Niet allen door mannen, maar ook door de vrouwen zelf. Mag een vrouw spreken in de diensten of moet ze zwijgen?… Mens en Samenleving / Religie, 21-11-2008

Zwarte pedagogie, autoritaire opvoeding

Zwarte pedagogie is de term, die gebruikt wordt door pedagogen en psychologen om de autoritaire manier van opvoeden uit de 19e eeuw 20e eeuw en de gevolgen ervan, onder woorden te brengen. Het is een… Mens en Samenleving / Pedagogiek, 11-12-2008

De tien geboden, de thora en de traditie

Opmerkelijk is dat in het Nederlands spraakgebruik het woord Farizeeër dezelfde betekenis heeft als huichelaar. Waar komt dat vandaan? De oorsprong van de bij ons ingebrande gedachte dat een huichelaa… Mens en Samenleving / Religie, 17-12-2008
Schrijf mee!